De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een gerespecteerde wetenschappelijke instelling binnen het veld van cosmetische geneeskunde. De primaire missie van deze vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van medisch-cosmetische behandelingen, evenals het verstrekken van nauwkeurige en begrijpelijke informatie over deze procedures.

Cosmetisch arts NVCG

De cosmetisch artsen bij Kliniek Veldhoven, die zijn verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG), hebben aanzienlijke expertise opgebouwd op het gebied van injectables, waaronder fillers en botox. Deze gespecialiseerde NVCG cosmetisch artsen zijn goed gepositioneerd om u te begeleiden bij het selecteren van de meest geschikte behandeling. Zij voeren deze met grote vaardigheid uit, zodat u op een natuurlijke en verantwoorde wijze een jonger en gezonder uiterlijk kunt bereiken.

De product- en complicatieregistratie commissie

In de dynamische en soms complexe wereld van cosmetische geneeskunde, kunnen complicaties soms helaas optreden. In dergelijke situaties is het cruciaal om over een robuuste structuur en betrouwbare middelen te beschikken om deze complicaties te beoordelen en aan te pakken. De Product- en Complicatieregistratie Commissie (PCR) vervult een onmisbare rol in dit proces door altijd beschikbaar te zijn voor consultatie, zelfs in gevallen waarin de complicaties voortkomen uit behandelingen die zijn uitgevoerd door niet-geregistreerde zorgverleners.

Erkende cosmetisch artsen vormen een belangrijke pijler in het garanderen van veilige en effectieve cosmetische behandelingen. Ze zijn voorzien van grondige, gedegen training en uitgebreide voorlichting en voeren kwalitatief hoogstaande behandelingen uit. Deze artsen zijn een essentieel tegenwicht voor niet-geregistreerde behandelaren die mogelijk niet over de vereiste expertise, vaardigheden en kennis beschikken.

Niet-geregistreerde zorgverleners kunnen potentiële risico’s voor patiënten vormen, en het is daarom van vitaal belang dat erkende cosmetisch artsen op de voorgrond staan bij het leveren van hoogwaardige zorg. Het doel is om te verzekeren dat elke cosmetische behandeling wordt uitgevoerd door een bekwame en ervaren professional, zodat patiënten kunnen vertrouwen op de zorg die zij ontvangen.

Bovendien helpt de continue betrokkenheid van de PCR bij het registreren en onderzoeken van complicaties om de standaarden van de cosmetische geneeskunde te verbeteren. Door middel van een systematische analyse van complicaties kunnen best practices worden geïdentificeerd en kan het veld als geheel leren en verbeteren.

Uiteindelijk zorgt dit alles voor een omgeving waarin cosmetische geneeskunde veilig, effectief en betrouwbaar is, en waarin de patiënt altijd centraal staat. Dit is het fundament van kwalitatieve cosmetische zorg.

Deskundigheid Kliniek Veldhoven

Kliniek Veldhoven staat voor deskundigheid, dit betekent voor ons de belofte datgene wat we doen, goed te doen. Wij werken volgens professionele standaarden en laten ons toetsen door derden.

Meer informatie? Lees meer op de website van de NVCG.

NVCG logo keurmerk

Uw cosmetisch arts