Kan mijn moedervlek weggelaserd worden


erheven (bol) moedervlekken kunnen chirurgisch verwijderd worden en vlakke (plat) moedervlekken kunnen alleen gelaserd worden