Hebben de fillers in de neus een blijvende werking?


Het lichaam breekt neusfillers na ongeveer een jaar af en dan dient de behandeling herhaald te worden.