Moet ik achteraf rekening houden met mogelijke klachten?


Vet verwijderen brengt meestal geen grote complicaties met zich mee. Wat wel mogelijk is, is het ontstaan van klachten van tijdelijke aard. Hiertoe behoren onder meer het plaatselijk voorkomen van een blauwe huid, lichte zwellingen en bloeduitstortingen. Infecties, het slecht genezen van de wond, interne bloedingen, vetembolie en trombose komen in zeer geringe mate voor.