Wat zijn je werkzaamheden?


Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en voorlichten van de cliënt (pre/per/post – operatief) en het uitvoeren van omloopwerkzaamheden tijdens de behandeling. Tevens verricht je nacontrole werkzaamheden (drains verwijderen, hechtingen verwijderen, wondcontrole etc.) en voer je triage uit. Daarnaast bereid en dien je medicatie volgens de juiste richtlijnen (wet- en regelgeving) toe. Draag je bij aan het opbouwen van het medisch dossier van de cliënt en verslaglegging van de interne processen.