De beste zorg herkent u zo

De Vereniging van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is een toonaangevende organisatie in de gezondheidszorg, bestaande uit 136 klinieken. Deze klinieken, verspreid over meer dan 400 locaties in heel Nederland, zijn er trots op het ZKN-keurmerk te voeren. Dit keurmerk is een onmiskenbaar teken van veilige en betrouwbare zorg.

Het streven naar hoge zorgkwaliteit is cruciaal, zowel binnen de cosmetische als de medische zorgsector. Dit is de reden waarom het ZKN-keurmerk in het leven is geroepen. Het is een symbolische bevestiging van de toewijding van een kliniek aan kwaliteitsvolle zorg en uitmuntendheid. Het ontvangen van dit keurmerk is niet iets wat lichtvaardig wordt gegeven; er zijn strikte voorwaarden waaraan een kliniek moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze erkenning.

Zoals elke toegewijde medische instelling, is Kliniek Veldhoven in het bezit van het ZKN-keurmerk. Dit illustreert hun toewijding aan het leveren van superieure, veilige zorg aan patiënten. Het voldoen aan de strikte criteria voor het verkrijgen van het ZKN-keurmerk toont aan dat Kliniek Veldhoven een toonaangevende gezondheidszorginstelling is, die zich inspant om de kwaliteit van haar diensten voortdurend te verhogen en tegelijkertijd de veiligheid van haar patiënten te waarborgen.

Het ZKN-keurmerk is een erkenning van uitmuntendheid en een symbool van vertrouwen voor patiënten. Het verzekert hen dat ze toegang hebben tot de beste zorg, die wordt verleend door klinieken die voldoen aan de hoogste normen van veiligheid en kwaliteit in de branche.

ZKN logo keurmerk

Kliniek Veldhoven heeft het ZKN-keurmerk.

Wat is het ZKN keurmerk

Het ZKN-keurmerk is ontstaan door de organisatie ZKN. Samen met het certificeringsinstituut KIWA, is het ontwikkeld. Om in aanmerking te kunnen komen voor het keurmerk zijn er een aantal strenge eisen waar een kliniek aan moet voldoen. Deze eisen hebben met de volgende aspecten te maken:

De klinieken worden getest op deze aspecten door een onafhankelijke auditor van KIWA of certificeringsinstituut LRQA. Daarnaast wordt de kwaliteit constant bijgehouden door het College van Deskundigen. Ook als de kliniek al het ZKN-keurmerk heeft gekregen.

Met het ZKN-keurmerk wordt er gestreefd naar veilige plastische, cosmetische en medische zorg. Bij Kliniek Veldhoven vinden wij dit ook erg belangrijk. Heeft u een goed gevoel bij onze kliniek? Kom gerust langs voor een consultgesprek.

 

Klik hier voor meer informatie over ZKN.