Borstimplantaat Kliniek Veldhoven

Complicaties bij borstimplantaten


Momenteel heeft in Nederland 1 op de 30 vrouwen borstimplantaten. Vrouwen laten deze plaatsen om esthetische verbetering te bewerkstelligen of als onderdeel van een borstreconstructie na borstkanker. Borstimplantaten worden sinds de jaren ’60 gebruikt voor medische doeleinden. In zogenaamde “cohort-studies” waarbij vrouwen met en vrouwen zonder borstimplantaten gevraagd is op verschillende momenten een vragenlijst met betrekking tot de gezondheid te beantwoorden, worden geen significante verschillen qua gezondheidsklachten aangetoond. Dit betekent niet dat er geen klachten kunnen ontstaan na een borstvergrotende operatie met implantaten, maar betekent wel dat dit geldt voor een klein percentage. Elk lichaamsvreemd voorwerp dat wordt geïmplanteerd kan klachten geven, denk daarbij bijvoorbeeld aan een heupprothese. Onderstaand geven we een korte beschrijving van termen die gebruikt worden bij het benoemen van complicaties bij borstimplantaten.

Lekkage

Lekkage kan optreden als een implantaat scheurt of er een ruptuur optreedt. Over het algemeen treedt dit bij 8,7% van de protheses binnen 10 jaar, waarbij de vulling doorgaans binnen het kapsel blijft. Er is geen bewijs dat dit schadelijk is voor het lichaam, maar het is wel een van de redenen waarom wij adviseren om implantaten na meer dan 10 jaar te laten verwisselen of verwijderen.

Gel bleed

Met gel bleed wordt het “zweten” van een implantaat bedoeld. Een implantaat kan moleculen siliconen afgeven. Dit komt doordat er zogenaamde “lage gewicht moleculen” in de gel zitten die niet vastzitten aan de cross-linking ketens siliconen en vrij door de gel kunnen bewegen en ook door de shell (de envelop of buitenkant van de prothese) heen kunnen. Veel fabrikanten stellen dat de huidige gels weinig lage-gewicht moleculen bevatten en dat er een beschermlaag in de gel zit, waardoor er van gel bleed geen sprake meer zou zijn. In hoeverre dat klopt is niet geheel duidelijk. Het is goed mogelijk dat protheses wel lage gewicht moleculen afgeven. Dat klinkt alarmerend, maar moet wel in perspectief worden gezien. Dagelijks krijgen we bij het consumeren van voeding en dranken ook siliconen binnen. Het lichaam is in meer of mindere mate in staat siliconendeeltjes af te voeren.

BIA-ALCL (grootcellig anaplastisch lymfoom)

ALCL staat voor Anaplastic Large-Cell Lymphoma, ofwel Anaplastisch Grootcellig Lymfoom. Met betrekking tot borstimplantaten, spreekt men vaak van ‘borstimplantaat-gerelateerde ALCL’ of ‘BIA-ALCL’. Dit is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Een vorm van kanker gerelateerd aan het immuunsysteem. In de borst heeft het meestal de vorm van vochtophoping. Dit heet seroma. Het kan ook als knobbeltje ontstaan. Vaak ontstaat het langere tijd na het plaatsen van het borstimplantaat. Dit verschilt van enkele maanden tot vele jaren (vaak 8 tot 10 jaar) na de implantatie.

Wereldwijd is er bij 933 vrouwen met ruwe (getextureerde) protheses ALCL vastgesteld. Het grootste gedeelte waarbij BIA-ALCL is gediagnostiseerd, kan worden genezen met behandeling. Uit een recente beoordeling van het RIVM is gebleken dat gevallen van BIA-ALCL vooral voorkomen bij Biocell-implantaten van Allergan. Deze implantaten zijn sinds december 2018 niet meer in de handel in Nederland en de rest van Europa. Het is volgens het RIVM aannemelijk dat Biocell-implantaten een hoger risico op BIA-ALCL geven dan andere borstimplantaten. Bij Blooming plaatsen we voornamelijk implantaten van Motiva. Deze implantaten vallen in de categorie gladde protheses.

Er zijn geen gevallen van ALCL vastgesteld bij gladde implantaten. In een recent artikel wordt verwezen naar de vergelijking in micromort, het risico van 1 op een miljoen dat een persoon loopt om te overlijden, om het risico op BIA-ALCL te schetsen. Bij het drinken van 0,5ml wijn of het wandelen van 28 km is het risico van overlijden 1 micromort. Het risico op overlijden aan BIA-ALCL bij vrouwen met borstimplantaten is 0,4 micromort.

Breast implant illness (BII)

Het ziektebeeld dat wordt geschetst bij vrouwen met de vermeende Borstimplantatenziekte ofwel BII (Breast implant illness) omvangt veel a-typische klachten als vermoeidheid, vergeetachtigheid, haaruitval, spierpijn, e.a. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar BII is het (nog) geen erkende ziekte. Wel geeft 65% van de vrouwen die hun borstimplantaten hebben laten verwijderen, aan dat hun klachten zijn verminderd. Het vermoeden bestaat dat het risico op het ontwikkelen van klachten als gerapporteerd bij BII kleiner is dan 1 procent. In de VS werden in 2019 volgens de ASAPS circa 34.000 implantaten verwijderd waarvan er 2.900 werden verwijderd om de verdenking van symptomen gerelateerd aan BII. Bij jaarlijks 600.000 geplaatste implantaten worden er jaarlijks 5% verwijderd en daarvan minder dan 10% om klachten gerelateerd aan BII. Daarmee lijkt het risico in de VS 10% van de 5% en dus minder dan 1%.

ASIA syndroom

Het ASIA syndroom (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) staat voor een verzameling aan auto-immuun gerelateerde klachten die ontstaan na het aanbrengen van een lichaamsvreemde stof of materiaal, als een vaccinatie, piercing of dus een (siliconen)implantaat. Het ASIA syndroom is door de Israëlische immunoloog Yehuda Shoenfeld vastgelegd als klachtenpatroon. Dit klachtenpatroon dekt in het geval van de borstimplantatenziekte niet de gehele lading. Het ASIA syndroom impliceert dat het immuunsysteem er bij betrokken is en dat is (nog) niet wetenschappelijk vastgesteld. Cliënten die een borstvergroting wensen waarbij tijdens het consult meerdere allergieën of een auto-immuunziekte worden vastgesteld, adviseren wij geen implantaten te plaatsen.

Zowel de Nederlandse inspectie van de Gezondheidszorg als de Amerikaanse FDA zien geen reden om borstimplantaten te verbieden, omdat er (nog) geen wetenschappelijk bewijs is dat het gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Beide partijen hebben geen financieel belang in borstimplantaten en zijn onafhankelijk. Bij Kliniek Veldhoven staan veiligheid en transparantie voorop. Als wij gerede twijfel zouden hebben over de algehele veiligheid van borstprothesen, zouden wij geen borstimplantaten aanbieden aan onze cliënten. Elke operatie kent bepaalde risico’s, welke wij bespreken tijdens een persoonlijk consult. Wil meer informatie over mogelijke complicaties bij borstimplantaten? Neem dan contact met ons op.