Injectables Kliniek Veldhoven

Hoe bereid ik mij voor op een cosmetische ingreep?


Voordat u het besluit neemt om een cosmetisch ingreep te ondergaan, maakt u een weloverwogen keuze voor de behandelend specialist en de kliniek. Vervolgens start een traject waarin u veel informatie en kennis zult ontvangen. Hoe bereid ik mij voor op een cosmetische ingreep? Wij geven u tips!

Stoppen met roken en drugs. Dat is positief voor het genezingsproces!

Om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden, dient u 2 weken vóór tot 2 weken ná de operatie te stoppen met roken en het gebruik van drugs. Roken vernauwt de bloedvaten, waardoor de wond slechter kan genezen. Drugs vermindert uw weerstand en kan een spoedig herstel in de weg staan. Daarnaast dient u 3 dagen vóór en ná de operatie geen alcohol te nuttigen. Alcohol verdunt het bloed wat niet wenselijk is tijdens een chirurgische operatie.

Wijziging in medicatiegebruik, vertel het uw specialist!

Na het consult gesprek kan uw medicatie gewijzigd zijn. U doet er verstandig aan dit voor uw behandeling te melden. Daarnaast kan het zijn dat u bepaalde medicatie niet dient in te nemen, zoals bloedverdunnende medicijnen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met uw (huis)arts.

Zorg dat iemand u naar huis kan brengen

De meeste ingrepen vinden plaats in een dagbehandeling. Dit houdt in dat u enkele uren na de ingreep alweer huiswaarts keert. Het is vanuit de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie) verboden om binnen 24 uur na een chirurgische ingreep deel te nemen aan het verkeer. Daarnaast nemen verzekeraars het advies van de arts over en zijn zij bevoegd om niet uit te keren indien u vóór 24 uur na de operatie deel neemt aan het verkeer.

Werk en huishouden

U dient zich er bewust van te zijn dat u een bepaalde periode niet kan werken. Een chirurgische ingreep heeft een grote impact op het lichaam en vaak vindt men zich niet representatief om de eerste dagen na de behandeling op het werk te verschijnen. Tevens kan het verstandig zijn om zoveel mogelijk huishoudelijke taken zoals stofzuigen en dweilen af te ronden voor de behandeling. Bij sommige ingrepen wordt het zwaar tillen de eerste weken afgeraden. Denk hierbij aan het afgieten van een pan of het optillen en dragen van kinderen.

Haal boodschappen voorafgaand aan de operatie!

Door boodschappen in huis te hebben, zorgt u ervoor dat u de eerste dagen na de behandeling niet naar de winkel hoeft. Afhankelijk van de ingreep kan u geadviseerd worden het behandelde gebied te koelen. We raden u daarom ook aan om een coldpack of een zak met diepvrieserwtjes te kopen, zodat u indien nodig direct kunt starten met koelen. Tevens adviseren wij u paracetamol in huis te halen.

Nuchter zijn bij een behandeling onder narcose

Bij een behandeling onder algehele narcose is het belangrijk om de instructies omtrent het eten goed in acht te nemen. Vaak is het wenselijk om na middernacht geen voeding meer te nuttigen. Zodra u onder algehele narcose wordt gebracht, kunt u tijdelijk niet slikken en/of hoesten waardoor eten makkelijker omhoog kan komen.

Piercing, sieraden en operaties gaan niet samen

Voor de behandeling dient u uw piercings en sieraden uit te doen, om hygiënische reden en omdat metaal een hele goede geleider is van elektriciteit en tijdens de behandeling elektrisch apparatuur kan worden gebruikt om de bloedvaatjes dicht te branden. Soms is het mogelijk om de piercings te vervangen door een retainer, bespreek dit eerst met uw specialist.

Gemakkelijk zittende kleding

Direct na de behandeling kan het behandelde gebied gevoelig zijn en/of pijnlijk aanvoelen. Om te voorkomen dat u het behandelde gebied extra moet belasten, adviseren wij u loszittende kleding te dragen tijdens de eerste dagen na uw behandeling. Hierbij gaat de voorkeur uit naar kleding die niet over het hoofd aangetrokken hoeft te worden. Zo kan bijvoorbeeld het strekken van de armen na een borstvergroting erg pijnlijk aanvoelen.

Nacontrole afspraken!

Na uw behandeling wordt u verwacht in de kliniek; voor controleafspraken, het verwijderen van hechtingen en/of drains. Plan dus geen vakantie in de eerste weken na de operatie.

Wij wensen u heel veel succes bij de voorbereidingen!

Heb je na het lezen van deze blog (Hoe bereid ik mij voor op een cosmetische ingreep?) nog vragen? Vraag vrijblijvend een consult aan.