BIG-register

Het BIG-register staat voor beroepen in de individuele gezondheidzorg, hierin staan een aantal beschermde beroepstitels binnen de zorgverlening opgenomen. Bij Kliniek Veldhoven zijn dat de plastisch chirurgen, cosmetisch artsen en verpleegkundigen. Bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde beroepen dient de specialist in het register opgenomen te zijn, om hiervoor in aanmerking te komen moet hij aan de opleidingseisen voldoen.

Bevoegdheid zorgverlener

Wilt u weten of een zorgverlener de correcte registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen? Het register geeft een overzicht over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen. Daarnaast kunt u zien of er ooit een tuchtmaatregel voor deze zorgverlener is opgelegd, denk hierbij aan een schorsing.

Herregistratie bij het BIG-register

Iedere 5 jaar moet je je als zorgverlener herregistreren in het BIG-register. Hierdoor blijft het register actueel en betrouwbaar. Het CIBG gaat na of je voldoende uren in het beroep hebt gewerkt. Onder die norm? Dan kan de zorgverlener door scholing in aanmerking komen voor herregistratie.

BIG-geregistreerd Kliniek Veldhoven

Alle plastisch chirurgen, cosmetisch artsen en verpleegkundigen van Kliniek Veldhoven zijn BIG-geregistreerd.