NVH - Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is al 45 jaar dé representatieve belangenorganisatie voor huidtherapeuten in Nederland. Dit gevestigde instituut heeft zich sinds de oprichting consequent ingezet voor het bevorderen en handhaven van de hoge kwaliteitsnormen van de huidtherapie, en voor het versterken en verbeteren van de professionele positie van huidtherapeuten binnen het brede spectrum van de gezondheidszorg.

De primaire missie van de NVH is het realiseren van continue verbetering binnen de huidtherapiepraktijk. De vereniging werkt onophoudelijk aan het verfijnen van de professionele normen en het stimuleren van excellente praktijken. Dit wordt bereikt door het organiseren van educatieve programma’s, het faciliteren van het delen van beste praktijken, het bevorderen van onderzoek en innovatie, en het lobbyen voor de belangen van huidtherapeuten op beleidsniveau.

Daarnaast speelt de NVH een cruciale rol bij het bewaken van de integriteit van het beroep. De titel ‘huidtherapeut’ is wettelijk beschermd en de NVH ziet er streng op toe dat dit wordt gehandhaafd. Elk ongepast gebruik van deze titel wordt gezien als een ernstige overtreding en is strafbaar. Dit zorgt voor een extra beschermlaag voor cliënten tegen mogelijk onzorgvuldig en ondeskundig handelen van personen die zich onrechtmatig als professionele huidtherapeuten voordoen. Hiermee draagt de NVH bij aan het versterken van het vertrouwen van het publiek in de huidtherapiepraktijk en het waarborgen van de hoogste standaarden van patiëntenzorg.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register opgezet met het expliciete doel om de kwaliteit van geregistreerde paramedici, waaronder huidtherapeuten, te waarborgen en zichtbaar te maken. Dankzij dit register kunnen potentiële cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers een huidtherapeut opzoeken en inzicht krijgen in hun professionele status en capaciteiten, wat bijdraagt aan een hogere transparantie binnen de branche.

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is kwaliteitsregistratie verplicht. Om zich te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici moet een huidtherapeut aan specifieke wettelijke opleidingseisen voldoen. Eenmaal geregistreerd, wordt er periodiek gecontroleerd of de huidtherapeut nog steeds over de nodige actuele kennis en ervaring beschikt. Dit zorgt ervoor dat de hoge kwaliteitsstandaarden van huidtherapeutische zorg behouden blijven.

De huidtherapeuten van Kliniek Veldhoven zijn aangesloten bij de NVH

Lees meer informatie op de website van de NVH.

NVH - Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten - Kliniek Veldhoven

Onze huidtherapeuten