Kwaliteit

Kwaliteit, professionaliteit en privacy staan bij Kliniek Veldhoven hoog in het vaandel. We zijn kritisch op ons eigen handelen en laten de kwaliteit beoordelen door onafhankelijke deskundige organisaties. Met behulp van meetbare aspecten in de zorg en keurmerken, maken we de kwaliteit van onze zorg zichtbaar en kunnen we het waar nodig verbeteren. Verder is Kliniek Veldhoven uitgeroepen tot de meest patiëntvriendelijke Cosmetische kliniek van Nederland. De publieksprijs is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Mag mijn zorgverlener zijn beroep uitoefenen?

Huidtherapeuten, verpleegkundigen, plastisch chirurgen en artsen mogen enkel hun beroep uitoefenen als zij in het BIG-register zijn ingeschreven. In dit register kunt u zien of een zorgverlener de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar laten herregistreren. Zij moeten daarvoor aantonen dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Al onze (para)medici zijn BIG geregistreerd daarmee geeft Kliniek Veldhoven u de garantie dat uw zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen.

Aandacht voor kwaliteit

Een basisarts kan zich na de algemene opleiding geneeskunde verder specialiseren tot plastisch chirurg of cosmetisch arts. Zo is een plastisch chirurg qua anatomiekennis en vaardigheid van plastisch chirurgische ingrepen, zeer ervaren. Een cosmetisch arts kan een zeer nauwkeurige analyse van het gezicht maken en weet met veel aandacht en precisie de injectie op de juiste plek en diepte plaatsen. Bij Kliniek Veldhoven worden de behandelingen enkel uitgevoerd door de behandelaars die daarvoor opgeleid zijn. Een chirurgische behandeling vindt uitsluitend plaats door een plastisch chirurg en de cosmetisch arts voert enkel niet-chirurgische behandelingen (injectables) uit.

Met regelmaat gecontroleerd op kwaliteit

De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) is een ‘kwaliteitskeurmerk’ voor plastisch chirurgen. Alle plastisch chirurgen van Kliniek Veldhoven zijn lid van de NVPC. De NVPC stelt kwaliteitseisen voor plastisch chirurgen en zorgt dat de plastisch chirurgen zich houden aan de NVPC richtlijnen om de kwaliteit en veiligheid voor de cliënt te garanderen.
De cosmetisch arts KNMG van Kliniek Veldhoven is lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde) en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die de NVCG heeft opgesteld. De NVCG waarborgt dat de cosmetisch arts KNMG volgens bepaalde injectables behandelingen uitvoert. Het lidmaatschap van de NVCG is het beste keurmerk voor een cosmetisch arts. De NVCG-arts staat garant voor kennis van zaken, kwaliteit van cosmetische behandelingen en hoogwaardige producten.

Lees ook: waar let ik op bij de keuze voor een cosmetisch arts?

Kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid

Kliniek Veldhoven streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van haar zorgverlening. In de kwaliteitsbeleidverklaring geeft de kliniek erkenning voor de kwaliteit van de geleverde zorg. U kunt ervan uitgaan dat de kwaliteit van de zorgverlening gewaarborgd is. Dit willen we ook zichtbaar maken met het ZKN-keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland). Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan zelfstandige klinieken die voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en professionaliteit. Het geeft aan dat Kliniek Veldhoven goede en veilige medische zorg levert.

Kwaliteit van zorg vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en afdelingen. In de kliniek streven we naar hoge kwaliteit van zorg. Toch kan er iets gebeuren dat niet de bedoeling is. Door veilig incidenten te melden (VIM) kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg worden verbeterd. Mocht u iets melden wat de veiligheid betreft, dan kunt u gebruikmaken van het meldingenformulier. U kunt uw melding mailen naar de kwaliteitsmanager kwaliteit@kliniekveldhoven.nl. In ons Meerjaren Kwaliteits-, veiligheid- en verbetermanagement beleid kunt u meer lezen over kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing.

Bescherming van de privacy

Wij van Kliniek Veldhoven vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring In dit reglement staan regels hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Klacht? Laat het ons weten

Kliniek Veldhoven stelt alles in het werk om u de best mogelijke zorg te bieden. Mocht u op enigerlei wijze teleurgesteld zijn in uw verwachtingen dan kunt u dit bij ons melden. Het indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorgverlening te optimaliseren. Voor het indienen van een klacht kunt u eventueel gebruik maken van ons klachtenformulier. Binnen 1 week bevestigen wij ontvangst van uw klacht. Binnen 6 weken ontvangt u een reactie (telefonisch of schriftelijk) op uw klacht. Ons doel is uw klacht naar uw tevredenheid af te handelen. In het klachtenreglement leest u meer over hoe uw klacht opvolging zal hebben.