Organisatie missie en visie

Organisatie visie en missie

Missie

Wij van Kliniek Veldhoven zien het als onze taak om een krachtige bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Wij beogen een zo natuurlijk, mooi resultaat te behalen. Dit gaat gepaard met een hoge mate van kwaliteit en veiligheid. Wij laten ons leiden door het principe dat alle personen met respect, waardigheid en beleefdheid worden behandeld.

Visie

Kliniek Veldhoven streeft ernaar, middels plastisch chirurgie en dermatologische behandelingen, om nu en ook in de toekomst de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren. Wij bieden een omgeving waar cliënten met persoonlijke aandacht en zorg worden omringd. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat cliënten altijd exact weten waar ze nu en later aan toe zijn. Het vormt de basis om een ongekende meerwaarde te kunnen bieden voor het welbevinden van de cliënt.

Kernwaarden

Aandacht

We hebben oog voor de wensen en verwachtingen van de cliënt. Er is voor iedereen evenveel tijd en wij doen er alles aan om onze cliënten volledig en duidelijk te informeren. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we (gaan) doen. Een goede service maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Eerlijk

Goed advies is eerlijk. Dat betekent dat wij duidelijk zijn in wat we wel en wat we niet kunnen bieden. Waar wij niet achter staan, zullen wij niet adviseren of u afraden en respecteren hierbij uw mening. We behandelen de ander zoals we zelf graag behandeld en geholpen willen worden, waarbij openheid en integriteit centraal staat.

Toegankelijk

Onze zorgverlening is laagdrempelig en toegankelijk. Dit kenmerkt zich met name door iedereen de mogelijkheid te bieden om vrijblijvend op consult te komen. Wij vinden het belangrijk dat informatie geen drempel mag vormen om wensen of verwachtingen bespreekbaar te maken.

Deskundigheid

Deskundigheid betekent voor ons de belofte datgene wat we doen goed te doen. We bieden kwalitatief hoogwaardige zorg, met persoonlijke betrokkenheid die bij zorgverlening zo belangrijk is. Kliniek Veldhoven werkt volgens professionele standaarden en laat zich toetsen door derden. Wij staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar de cliënt centraal staat.

Kliniek Veldhoven, gewoon jezelf maar dan beter