Hoeveel Sculptra behandelingen zijn er nodig?


Het aantal vereiste behandelingen voor Sculptra kan variëren, maar over het algemeen zijn één tot twee sessies met tussenpozen van enkele weken nodig om optimale resultaten te behalen.