Borstcorrectie Kliniek Veldhoven

Borstvergroting


Bij veel vrouwen leeft het verlangen naar grotere en/of stevigere borsten. Aan dit verlangen kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. De borsten kunnen vanaf jongsaf aan onderontwikkeld zijn of zij kunnen in de loop der jaren kleiner en slapper zijn geworden, bv. na zwangerschap(pen). Wat een vrouw als een juiste grootte van haar borsten ziet is een zeer persoonlijke zaak. De ene vrouw kan een bepaalde grootte als te klein ervaren, terwijl een ander dit misschien als normaal ervaart.

Per individu dient dan ook beoordeeld te worden of borsten te klein of te slap zijn en of vergroting langs operatieve weg een verstandige behandeling is. Vooropgesteld dient te worden, dat een vrouw een borstvergroting voor zichzelf verlangt omdat zij onvrede heeft met het uiterlijk aspect van haar borsten. De wens tot borstvergroting dient niet ingegeven te zijn door bv. de wens een partner te behagen of te behouden. Het plaatsen van inwendige silicone prothesen is een snelle en effectieve methode om borsten ter vergroten met een duurzaam resultaat. Met de huidige stand van de wetenschap bestaan er geen andere methoden om ditzelfde te bereiken.

Wanneer kan een borstvergrotende operatie plaatsvinden?
Over het algemeen komt een vrouw pas in aanmerking voor een borstvergrotende operatie als de zekerheid bestaat dat er geen verdere spontane borstvorming zal plaatsvinden. Dit zal over het algemeen op zijn vroegst rond het 18e levensjaar beoordeeld kunnen worden.

In de praktijk vragen veel vrouwen om een borstvergroting na voltooiing van het gezin. Dit is op een leeftijd van 30 tot 40 jaar. Borstvergroting komt niet in aanmerking voor vergoeding van behandelingskosten door de ziekenkostenverzekering.