Implantaten Kliniek Veldhoven

Lijst van ziekenhuizen en Klinieken waar P.I.P implantaten gebruikt zijn


De prothesen lekken eerder dan anderen. Verband met borstkanker is niet aangetoond. De NVPC (www.nvpc.nl) heeft sinds bekend worden problemen met PIP in 2010 reeds advies tot verwijderen gehanteerd. Indien u nog geen oproep van uw kliniek heeft gehad en wel deze implantaten heeft, neem dan contact met uw ziekenhuis of kliniek op. Meestal wordt het verwijderen van de protheses vergoed door uw verzekering; nieuwe borstprotheses worden alleen vergoed als u deze heeft gekregen vanwege borstkanker. Als het ziekenhuis waar u uw borstprothese heeft gekregen niet op deze lijst staat is het zeer onwaarschijnlijk dat u PIP of een M-implantaat heeft. Indien u PIP of Rofil implantaten heeft gekregen in een kliniek die niet op deze lijst staat kunt u zich melden via secretariaat@nvpc.nl

Ziekenhuizen Priveklinieken

Totaal geplaatste PIP/M-implants protheses – aangegeven door instellingen 1261. Totaal aantal prothesen uit registratie PIP 646. Totaal verkochte PIP/M-implants protheses in NL 1907  – administratie Rofil 2737

Verschil in aantal prothesen 830. De oorzaak van het verschil van 830 kan niet worden achterhaald. Onduidelijkheden in de verkoopadministratie,verkoop aan andere partijen dan de bevraagde instellingen bijvoorbeeld tussenpersonen voor buitenlandse afnemers, onvolledige terugmelding en/of vernietiging kunnen oorzaken zijn waardoor de verkregen informatie niet sluitend te krijgen is.

ZIEKENHUIZEN  Telefoonnummer Website

Atrium Medisch Centrum Parkstad  045-5766640 www.atriummc.nl
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis  020-510 8670 www.sintlucasandreasziekenhuis.nl
VU medisch centrum  020-4449800 www.vumc.nl
Medisch Centrum Haaglanden 070-3302445 www.mchaaglanden.nl
Catharina-ziekenhuis  040-2397120 www.cze.nl
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 077-320 68 65 www.viecuri.nl
Maxima Medisch Centrum 040-8885622 www.mmc.nl
MUMC, voorheen Academisch Ziekenhuis Maastricht  043-3877000 www.azm.nl
Vlietland Ziekenhuis  010-8939393 www.vlietlandziekenhuis.nl
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis  024-3658235 www.cwz.nl

KLINIEKEN

Silhouet Kliniek / Acura / st medisch centrum Breda Geen plastisch chirurg werkzaam geweest
Parkkliniek / Stichting Park Medisch Centrum, Rotterdam 010-4361537 www.parkmedischcentrum.nl
Cosmea Cosmetisch Chirurgisch Centrum, Hengelo 053-4825790 www.cosmea.nl
Haaglanden Kliniek Kliniek overgenomen. www.haaglandenkliniek.nl
Medisch Centrum Biltstraat, Utrecht 38 17 030-2333542 www.medischcentrumbiltstraat.nl
Aestheticare, kliniek voor plastische chirurgie, Utrecht 6 3 030-2333542
Zestienhoven Kliniek, Rotterdam 010-2989898 www.medinova.com
DeLairesse, Amsterdam 020-664 02 06 www.kliniekdelairesse.nl
Aesthetica Europa, Zeist Geen plastisch chirurg werkzaam
Sportstad Kliniek, Heerenveen 0513-614880 www.klinieksportstad.nl
Stichting Kliniek Holystaete, Heerenveen 0513-614880 www.klinieksportstad.nl
Medisch Centrum Scheveningen, Den Haag kliniek overgenomen
Kliniek Nieuwstraat, Rotterdam geen leden NVPC werkzaam
City Kliniek Den Haag (Failliet na sluiting door inspectie) 3 geen plastisch chirurg werkzaam
Lipoline Aesthetic, ABC Breda in onderzoek in onderzoek Kliniek overgenomen, geen leden NVPC werkzaam

Klinieken waar tot 2002 PIP protheses werden gebruikt (geenindustriele siliconen gebruikt)

Medisch Centrum Jan van Goyen 020-3055800 www.medischcentrumjanvangoyen.nl
Medisch Centrum Boerhaave  020-3050030 www.boerhaave.nl

Deze getallen zijn gebaseerd op informatie van de ziekenhuizen, klinieken en van de IGZ.

BRON: RTL nieuws (www.rtl.nl)