Narcose Kliniek Veldhoven

Voor de eerste keer onder algehele narcose


Ondergaat u binnenkort een behandeling waarbij u onder algehele narcose wordt gebracht? Voor veel mensen is algehele anesthesie spannend, want er wordt niet alleen geopereerd maar u geeft ook de controle over uw lichaam tijdelijk aan een plastisch chirurg, anesthesioloog en zijn medisch team. Voor de eerste keer onder algehele narcose, hoe gaat dat?

Narcose, ook wel algehele anesthesie genoemd, staat bekend als een slaapmiddel. Het is een combinatie van drie elementen, namelijk: een slaapmiddel, pijnstilling en spierontspanner. Deze combinatie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling het bewust zijn verliest en niks van de operatie mee krijgt. De spierontspanner schakelt kortstondig uw reflexen uit, waardoor de plastisch chirurg zorgvuldig te werk kan gaan.

Hoe ziet de dag van uw algehele narcose behandeling eruit?

Op de dag van de behandeling mag u zich melden aan de receptie en neemt u plaats in de wachtkamer. Vervolgens wordt u door een verpleegkundige opgehaald uit de wachtkamer en mag u meelopen naar de operatieafdeling. Hier wordt u begeleid naar de kleedruimte waar u een operatiepak aan mag doen en de plastisch chirurg het te behandelen gebied aftekent. Vervolgens neemt u plaats op een bed van de recoveryafdeling, waarna de informatie voor de behandeling uitvoerig met u wordt besproken. Er volgt dan het prikken van het infuus, waarbij u zich zo goed mogelijk dient te ontspannen om de prik niet als vervelend te ervaren.
Als het plastisch chirurgisch team aangeeft dat ze klaar zijn voor u operatie, wordt u door de verpleegkundige begeleid naar de operatiekamer. Hier mag u plaats nemen op de operatietafel en wordt de laatste controle gedaan. Daarna wordt de narcose in gang gezet door via het infuus u narcosevloeistof toe te dienen, waardoor u binnen enkele secondes in een diepe slaap terechtkomt. Probeer tijdens het in slaap vallen te denken aan iets leuks. Zodra u slaapt start de plastisch chirurg met de behandeling. De duur dat u onder narcose bent is afhankelijk van uw behandeling. Gemiddeld duurt een borstcorrectie één tot anderhalf uur, terwijl een buikwandcorrectie al snel twee uur in beslag neemt.

Vermoeid na de algehele narcose

Na de behandeling stopt de anesthesioloog met het toedienen van de narcosevloeistof, waardoor u weer rustig wakker wordt. Vermoeidheid na de narcose komt vaak voor. Uw lichaam heeft dan behoefte aan voldoende rust. Als u goed uitgerust bent en in staat bent om thuis verder uit te rusten, wordt u door het verpleegkundige team naar uw partner/gezelschap begeleid en wensen wij u een goed herstel en zien we u graag terug tijdens de eerste controleafspraak.

Gaat u voor de eerste keer onder algehele narcose? En vindt u het spannend? Neem gerust contact met ons op om al uw vragen te stellen!