Kunnen er complicaties optreden?


Bij iedere chirurgische ingreep kunnen er complicaties optreden, dus ook bij een correctie van een ooglid. Eén van de meest voorkomende complicaties zijn bloedingen. Deze stoppen echter vaak spontaan. Het is wel uitermate van belang dat u zich de eerste dagen na de ingreep niet te veel inspant. Doordat de huid rondom de incisie gespannen is kan een te zware belasting ervoor zorgen dat de littekens open springen. Ook kunnen er zwellingen optreden, maar ook die verdwijnen vaak weer spontaan. Is dit niet het geval of treden er andere complicaties op dan is het raadzaam contact op te nemen.